Gyakori kérdések


A PÉNZTÁRRÓL

Mi az Otthonvédelem Önsegélyező Pénztár?

Az OTTHONVÉDELEM Országos Önsegélyező Pénztár Magyarország egyik legelsőként, célirányosan a devizaalapú lakáshitelek kapcsán bajbajutottak megsegítésére megalapított pénztár. Létrejöttét az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény teszi lehetővé.

Ki az Edenred Magyarország Kft?

A Pénztár biztonságos ügymenetét a Wellness Egészségpénztárt is működtető Edenred Magyarország Kft. biztosítja, amely hazánkban közel 20 éve van jelen az utalványszolgáltatók között piacvezető szolgáltatásaival. (pl: Ticket Restaurant, Top Premium, Ticket Service utalvány)

Az Edenred-ről részletes leírás www.edenred.hu honlapon található.

Elérhetőségek és az ügyfélszolgálat működése

Ügyfélszolgálatunk munkanapokon 9 és 17 óra között áll rendelkezésre az alábbi elérhetőségeken:
Levelezési cím: Otthonvédelem Önsegélyező Pénztár, 1075 Bp., Kéthly Anna tér 1.
Ügyfélszolgálat: 1075 Bp., Kéthly Anna tér 1.
Telefon: +36 1 382 4099
E-mail: otthonvedelem-hu@edenred.com
Honlap: www.otthonvedelem-penztar.hu


MUNKÁLTATÓKNAK

Mi az Otthonvédelem Önsegélyező Pénztár?

Az OTTHONVÉDELEM Országos Önsegélyező Pénztár Magyarország egyik legelsőként, célirányosan a devizaalapú lakáshitelek kapcsán bajbajutottak megsegítésére megalapított pénztár.

Létrejöttét az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény teszi lehetővé.

Szükséges-e a szerződés, illetve mi a menete?

A munkáltatói hozzájárulások juttatásához az Otthonvédelem Önsegélyező Pénztárnak és a munkáltatónak feltétlenül szerződnie kell!

Munkáltatói szerződés megkötése és kötelező mellékleteií

A szerződéseket kérjük, hogy 2 példányban, eredeti aláírással ellátva, és postai úton küldjék meg a Pénztár levelezési címére: Budapest, 1075 Kéthly Anna tér 1. (Greenpoint irodaház).

A szerződés kötelező mellékletei:
Munkáltatói aláírási címpéldány másolat

Hogyan kell utalni?

A munkáltatói hozzájárulások utalása esetén kérjük, hogy az utalás közlemény rovatában tüntessék fel, hogy melyik tárgyhót érinti az utalás, valamint utalással egy időben az az otthonvedelem-hu@edenred.com címre a könyveléshez szükséges tagdíjlistát is küldjék meg.

Az utalásokat mindig banki átutalással kell teljesíteni az alábbi bankszámlaszámra:
RAIFFEISEN BANK 12001008–01379988–00100008

Mekkora összeg adható a dolgozóknak?

A vonatkozó törvény alapján, a lakáscélú devizahitel törlesztésére fordítható támogatás havi összege legfeljebb a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér 15 százalékának megfelelő összeg lehet: 2014-ben 15 225 Ft/fő/hó (182 700 Ft/év).
(Az önsegélyező pénztári juttatás és az egészségpénztári juttatás együttes összege nem haladhatja meg a 30 450 Ft/fő/hó összeget.)

Az Otthonvédelem Önsegélyező Pénztár alapszabályában rögzített egységes havi tagdíjának összege valamennyi pénztártagra vonatkozóan egységesen havi 10 650 Ft.

Van lehetőség előre vagy utólagos utalásra?

Az egészségpénztári juttatást lehet előre és visszamenőleg is utalni a dolgozóknak, az alábbiak szerint:
Előre utalás: bármennyi hónapot lehet, de a tagoknak csak havonta lesz lekönyvelve a juttatás adott havi összege, illetve a hitelt nyújtó bankoknak havi 10 000 Ft/fő összeg kerül utalásra.
Visszamenőleg maximum 3 havi juttatást lehet adni azon dolgozóknak, akik adott hónapban már érvényes tagsággal rendelkeztek.

Ki fizeti az adót a munkáltatótól kapott juttatások után?

Munkáltatói hozzájárulás esetén a dolgozó (Pénztártag) számára mind a kedvezményes rész, mind az azt meghaladó rész teljes mértékben adómentes juttatásnak számít! Így a fizetendő adóterheket a munkáltatónak kell megfizetnie.

Adomány juttatása esetén viszont minden adóteher és kedvezmény a tagot érinti, e juttatási forma mindenféle adó- és járulékmentes a munkáltató számára.

A munkáltatónak mennyi adminisztrációs terhe van a juttatással kapcsolatban?

A munkáltató adminisztrációs terhe szinte minimális. Szerződést kell kötnie az Otthonvédelem Önsegélyező Pénztárral és beemelnie a választható elemek közé a juttatást, ezután a feladata annyi, hogy a havonta adott munkáltatói hozzájárulásokat egy összegben elutalja a Pénztár központi bankszámlaszámára, valamint az utalással egy időben a könyveléshez szükséges „tagdíjlista” c. excel file-t az otthonvedelem-hu@edenred.com címre megküldje.


MUNKAVÁLLALÓKNAK

Mi történik, ha nem kapok pozitív elbírálást, azaz a vizsgálatkori árfolyam különbözet nem haladja meg a 20%-ot?

Az Otthonvédelem Pénztár rendszere minden hónapban, a hitelt nyújtó bankok felé való utaláskor (adott hónap 25.-e) automatikusan újra vizsgálja a korábban negatív bírálást kapó tagok jogosultságát. Ennek eredményéről email útján értesítjük tagjainkat. (A pozitív elbírálást kapó tagok jogosultságát nem bírálja újra a rendszer.)

Külföldi munkavállalóként igénybe vehetem-e a juttatást?

Igen, amennyiben a hitelt nyújtó bank székhelye Magyarországon van, illetve megfelel az elbírálási kritériumoknak (deviza alapú (pl.: EUR, CHF, JPY) lakáscélú jelzáloghitel törlesztő részlet összege a hitelszerződés aláírásának időpontját követő árfolyamváltozás következtében húsz százalékot meghaladó mértékben nőtt)

Miért 10 650 Ft/fő az egységes havi tagdíj, ha a vonatkozó törvény havi 15 225 Ft/fő/hó összeget tesz lehetővé?

Az Otthonvédelem Önsegélyező Pénztár jogszabályában rögzített egységes havi tagdíjának összege valamennyi pénztártagra vonatkozóan egységesen havi 10 650 Ft. Az összeg megállapításakor figyelembe vettük az átlagos cafeteria költéseket, illetve a törvény adta lehetőségeket.

A lakáshitelem angol font alapú. Igénybe vehetem a juttatást?

Igen, a támogatás BÁRMELY (pl: EUR, CHF, JPY, GBP) deviza alapú lakáscélú jelzáloghitel esetén igénybe vehető, amennyiben lakáscélú jelzáloghitel törlesztő részlet összege a hitelszerződés aláírásának időpontját követő árfolyamváltozás következtében húsz százalékot meghaladó mértékben nőtt.

Kell értesítenem a hitelt nyújtó bankomat?

Az Otthonvédelem Önsegélyező Pénztárba való belépéskor az alábbi dokumentumokat kell beszerezni a hitelt nyújtó banktól:

  • hitelszerződés: eredeti példánya vagy hitelesített másolata vagy banki példánya
  • utolsó három havi törlesztés adatairól banki igazolás

Ezeken túl javasoljuk, hogy értesítse bankját, hogy igénybe fogja venni a támogatást és ezzel kapcsolatban van-e további teendője!

Mikor utal az Otthonvédelem Önsegélyező Pénztár a hitelt nyújtó bankok felé?

Az Otthonvédelem Önsegélyező Pénztár egy hónapban egyszer, előre meghatározott napon (adott hónap 25-e, amennyiben ez nem munkanapra esik, akkor az azt követő első munkanapon) utalja el a 10 000 Ft/támogatásra jogosult tag a bankok felé.

Mi lehet az oka, hogy hitelt nyújtó bankom nem vonta le a törlesztő részletből a támogatás összegét?

  • Munkáltatója nem utalt időben a Pénztár felé
    Az Otthonvédelem Önsegélyező Pénztár egy hónapban egyszer, előre meghatározott napon (adott hónap 25-e) utalja el a 10 000 Ft/támogatásra jogosult tag a bankok felé. Amennyiben munkáltatójától nem érkezett meg a juttatás összege eddig az időpontig, a Pénztár nem tudja elutalni a támogatás összegét az adott bank felé.
  • Hitelt nyújtó bankjánál nem került valamiért levonásra az összeg. Ebben az esetben kérjük, forduljon bankjához.

Mi történik, ha a munkáltató a Pénztár bankok felé történő utalása után utalja a pénztárnak a juttatásokat?

Ebben az esetben az összeg nem vész el, a juttatásra jogosult egyéni számláján marad és a következő utalásokban szerepelni fog. (a Pénztár csak akkor utalja a hitelt nyújtó bank felé a 10 000 Ft/hó összeget, amikor a jogosult egyéni számláján ekkora összeg áll rendelkezésre)

Mit tegyek, ha hitelösszegem kifut, nem kell már több törlesztő részletet fizetnem?

Kérjük, értesítse

  • az Otthonvédelem Önsegélyező Pénztárt
  • és a munkáltatóját a cafeteria keret összetételének átstrukturálása érdekében

Hol tudom ellenőrizni, hogy mekkora összeg áll rendelkezésre egyéni számlámon?

Kérjük, hívja ügyfélszolgálatunkat, és kollegáink felvilágosítást nyújtanak!
Otthonvédelem Önsegélyező Pénztár, Telefon: +36 1 382 4099